SUPERVISIE

Iedere professioneel binnen de geestelijke gezondheidszorgberoepen dient, tijdens zijn beroepsuitoefening, in supervisie te gaan. Wat betreft dit criterium, zijn we het eens met de psychotherapie wetgeving De Block. U kunt hiervoor beroep doen op de professionele, erkende supervisoren. U contacteert hen en maakt een afspraak met hen. Supervisie is te betalen.

Indien u in supervisie gaat bij erkende supervisoren van sommige privé psychotherapie academies, kunt u voor de betaling van de supervisie, de KMO-portefeuille aanwenden (= 40% subsidie). De overige 60% vormen een beroepskost die u fiscaal kunt inbrengen. Check de websites van de respectievelijke privé psychotherapie academies en bevraag uw supervisor.

Na uw supervisie laat u het supervisiedocument afstempelen door uw supervisor en houdt u het document bij, in uw professionele portfolio, ter bewijs van uw CPD (Continuous Professional Development).

Download hier het supervisiedocument

Binnen Platform Psychotherapie trachten we tot een constructieve samenwerking te komen tussen, wat de wetgever, categorie A (Masters) en B (Prof. Bachelors) noemt. Het Platform Psychotherapie zal immers bestaan uit beide categorieën en multiple disciplines.


Het Platform Psychotherapy stelt aan haar deelnemers een verplichte Permanente Vorming van 50 accreditatiepunten per jaar (equivalent van 50 uren, conform de vereisten van de EAP (European Association Psychotherapy). Deze accreditatiepunten zijn te spreiden over alle activiteiten georganiseerd door het Platform Psychotherapie en worden geaccrediteerd door de ABP-BVP (Association Belge de Psychothérapie – Belgische Vereniging voor Psychotherapie).


Professionelen die in aanmerking willen komen als geaccrediteerd supervisor kunnen hun kandidatuur mailen naar info@platformpsychotherapie.be