REGIONALE KWALITEITSGROEPEN

De hoofddoelstelling van het Platform Psychotherapie is, beroep te kunnen doen op mekaars individuele – en/of groepsexpertise, doorverwijzingen te realiseren, praktijkmaterialen uit te wisselen, literatuur te delen, te participeren aan supervisies, intervisies en casuïstiek, te voorzien in onderlinge vormingsmomenten, het structureel organiseren van peer group samenkomsten en peer review vergaderingen en het organiseren van inter- en multidisciplinaire contacten.

Het Platform Psychotherapie engageert zich hiervoor tot de oprichting van Regionale KwaliteitsGroepen (RKG’en) waar, naar analogie van de lokale kwaliteitsgroepen (LOK) bij de artsen, professionelen hun klinische praktijkvoering kunnen delen en kritisch beoordelen, om hun patiënten te kunnen voorzien in een professionele ‘totaal’behandeling.

We voorzien voor Vlaanderen, Regionale Kwaliteitsgroepen in de provincies Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams Brabant.

REGIONALE COÖRDINATOREN

Per provincie worden enkele coördinatoren (initieel 5 per provincie, maar uitbreidbaar) van verschillende modaliteiten aangesteld die een Regionale Kwaliteitsgroep in hun provincie, plannen, organiseren en leiden.

Criteria om in aanmerking te komen als coördinator zijn:

 1. een psychotherapieopleiding hebben beëindigd (of in de eindfase)
 2. of een equivalent kunnen aantonen middels EVK (eerder verworven kwalificatie) of EVC (eerder verworven competenties)
 3. lid zijn van een beroepsvereniging (breng uw beroepsvereniging op de hoogte dat je je kandidaat coördinator wilt stellen)
 4. in orde zijn met uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 5. 4 x per jaar deelnemen aan een coördinatoren vergadering
 6. mail uw motivatie naar info@platformpsychotherapie.be

Voor een overzicht van de erkende RKG-coördinatoren in Vlaanderen klikt u op de kaart of hier


GROUPES DE QUALITE REGIONAUX

Le but principal de la Plate-forme Psychothérapie est de pouvoir faire appel à l’expertise des adhérents individuels ou en groupes de praticiens, de pouvoir donner des recommandations, d’échanger du matériel pédagogique, partager des lectures, faciliter la participation à des supervisions, intervisions, études de cas par l’entremise de réunions entre professionnels (peer groups) ainsi que permettre des contacts interdisciplinaires.

La Plate-forme Psychothérapie encourage à former des Groupes de Qualité Régionaux pour partager entre professionnels les expériences de pratique clinique à l’instar de ce que font les Médecins dans les GLEM. 

COORDINATEURS REGIONAUX

Dans chaque Régions ou Provinces, plusieurs Coordinateurs issus de diverses modalités sont agréés afin qu’ils/elles puissent créer, organiser et diriger des Groupes de Qualité Régionaux.

Pour devenir Coordinateur il faut:

 • avoir accompli une formation de psychothérapeute ou en avoir acquis les compétences
 • être membre d’une association professionnelle
 • être couvert par une assurance professionnelle comme psychothérapeute
 • participer quatre fois par an aux réunions de Coordinateurs
 • envoyez une lettre de motivation à info@platformpsychotherapie.be

Liste des coordinateurs de GQR cliquez sur l’image ou cliquez ici