PRACTICUM

Gesuperviseerde Practica dragen bij tot uw professionaliteit.

Tijdens een practicum houden we gesprekssimulaties tussen een psychotherapeut en cliënt (met een echte klacht). Tijdens één practicum kunnen twee therapeuten en twee cliënten aan bod komen.

Gedurende het gesprek (wat kan worden geregistreerd op video) wordt feedback gegeven door de supervisor en de observatoren.

Eén practicum-groep bestaat uit minimum 4 deelnemers en maximum 7, waarvan 2 therapeut kunnen zijn, twee cliënt en de anderen observator. Vanaf 8 deelnemers wordt de groep uitgesplitst naar 2 groepen van 4.

  • elk practicum duurt 2,5 uur
  • iedereen die deelneemt aan een practicum krijgt:
  • 3 accreditatiepunten voor klinisch gesuperviseerde praktijkvoering
  • 3 accreditatiepunten (uren) voor intervisie
  • en wie deelneemt als therapeut krijgt een accreditatie van 1 supervisie.
  • deelnemers aan een practicum betalen elk 50 € (via sommige psychotherapie academies kunt u beroep doen op de KMO-portefeuille waardoor u 40% overheidssubsidie kunt genieten, middels de aankoop van Vouchers; bevraag uw RKG coördinator)
  • de data en de locaties van de practica vindt u in de agenda op de homepage

Het Platform Psychotherapy stelt aan haar deelnemers een verplichte Permanente Vorming van 50 accreditatiepunten per jaar (equivalent van 50 uren, conform de vereisten van de EAP (European Association Psychotherapy). Deze accreditatiepunten zijn te spreiden over alle activiteiten georganiseerd door het Platform Psychotherapie en worden geaccrediteerd door de ABP-BVP (Association Belge de Psychothérapie – Belgische Vereniging voor Psychotherapie).

Activiteiten, georganiseerd door andere verenigingen, opleidingsinstanties,… kunnen accreditatie aanvragen aan de ABP-BVP (Association Belge de Psychothérapie – Belgische Vereniging voor Psychotherapie) via info@platformpsychotherapie.be (vraag de accreditatie minstens 3 weken voor je activiteit aan).