Hoe lees ik de agenda?

 • Scroll door de agenda door op de wit/blauwe pijltjes linksboven te klikken
 • Klik op een activiteit naar keuze voor meer informatie rond de activiteit
 • vb. 1: RKG: AN-001 – Practicum – Janssenslaan 86, 2980 Zoersel – acc.: 3 ptn. – min. 8 dn. – max. 15 dn. – 50 € of 1 AIHP voucher – mail: jan@janssens.be
 • vb. 2: RKG: AN-002 – ADHD in de Volwassenheid; uitingsvormen, diagnostiek, behandeling – Peeterslaan 68, 2970 Schilde – acc.: 3 ptn. – min. 6 dn. – max. 12 dn. – 50 € – mail: peter@peeters.be
 • Kijk naar de begincode: bv. AN-001 is een activiteit georganiseerd door RKG coördinator 1 van Antwerpen, de lijst van RKG coördinatoren vindt u hier
 • Elke provincie heeft 5 RKG coördinatoren van verschillende modaliteiten/stromingen
 • U leest om welke activiteit het gaat (bv. practicum, supervisie, intervisie, vorming,…) en de locatie waar de activiteit zal plaatsvinden
 • U leest voor hoeveel punten de ABP-BVP de activiteit accrediteert
 • Elke activiteit vermeldt het minimum en maximum aantal deelnemers en een mailadres om in te schrijven of om meer info te vragen
 • Aan de deelname is, voor de organisatie van de RKG, een kleine kost verbonden; er gaan immers voorbereidingen aan vooraf, eventueel fotokopieën, en u wordt ontvangen in een aangenaam kader met een drankje en een versnapering of broodje
 • De deelname wordt vergoed aan de RKG coördinator
 • Enkel voor Vlaanderen: Indien de RKG activiteit wordt georganiseerd vanuit een vormingsinstelling of academie die door de overheid erkend is voor KMO-portefeuille, kunt u voor de betaling van de activiteit een overheidssubsidie van 40% verkrijgen (werking via Vouchers); bevraag uw RKG coördinator
 • Vanuit een integratieve visie vinden wij dat deelname bij een ‘collega’ modaliteit, uw expertise kan verruimen, en dus mogelijk moet zijn; dit kan een meerwaarde bieden aan de ‘totaal’behandeling van patiënten

Terug naar de agenda

Het Platform Psychotherapie wenst u aangename en leerrijke ontmoetingen.


Comment lire l’agenda?

 • Faites défiler le calendrier en cliquant en haut à gauche des flèches blanches / bleu
 • Cliquez sur une activité de votre choix pour plus d’informations sur l’activité
 • Ex. 1: GRQ: AN-001 – Praticum – Janssenslaan 86, 2980 Zoersel – acc: 3 pts.. – min pa. 8 – max. pa. 15 – 50 € ou un voucher – mail: jan@janssens.be
 • Ex. 2: GRQ: AN-002 – ADHH à l’âge adulte; formes d’expression, le diagnostic, le traitement – Peeterslaan 68, 2970 Schilde – acc. 3 pts. – min pa. 8 – max. pa. 15 – 50 € ou un voucher – mail: jan@janssens
 • Regardez le code initial. Par exemple, AN-001 est une activité organisée par le coordinateur GRQ d’Anvers, la liste des coordonnateurs GRQ se trouve ici
 • Chaque province dispose de 5 coordinateurs de GRQ des différents modalités/courants
 • Vous retrouvez la forme d’activité (par exemple: practicum, supervision, formation, …) et l’endroit où l’activité aura lieu
 • Vous pouvez lire combien de points l’ABP-BVP accrédite
 • Chaque activité indique le nombre minimum et maximum de participants et une adresse pour vous inscrire ou pour obtenir plus d’informations
 • La participation a un petit prix, pour l’organisation du GRQ pour couvrir les frais des photocopies, des boisson ou des sandwichs
 • La participation sera remboursé au coordonnateur GRQ
 • D’une vision d’intégrative, nous croyons que la participation à une modalité/courant ‘collègue’, peut élargir votre vision. Cela peut apporter une valeur ajoutée aux ‘traitement total des patients’

Retour à l’agenda

La Plate-forme Psychothérapie vous souhaite des réunions agréables et interessantes.