Het Platform Psychotherapie is een initiatief van de ABP-BVP (Belgische Vereniging Psychotherapie), de VVTIV (Vlaamse Vereniging Therapeuten Interactionele Vormgeving), de BNVIP (Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie) en de AIHP (Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie).

Er werd bewust gekozen voor het statuut van feitelijke vereniging, zonder rechtspersoon. Dit om elke hiërarchische structuur te mijden. Het Platform Psychotherapie zal worden gecoördineerd en geleid door alle participanten, over elke modaliteit, stroming of vooropleiding heen. Het democratisch principe wordt gehanteerd.

Het doel van het Platform Psychotherapie is, om individuele (psycho)therapeuten – teams – praktijken – groepspraktijken te voorzien in een onderlinge, regionale/provinciale/nationale, samenwerking, met het oog op het creëren van een platform binnen de pedagogische -, psychologische – en geestelijke gezondheidszorg in België en daarbuiten, en dit niet enkel voor Academici/Universitairen maar ook voor Professionele – en/of Academische Bachelors, alsook professionelen die, cfr. de psychotherapiewetgeving De Block (01/09/2016), volgens de overgangsmaatregelen in aanmerking komen voor de erkenning, op basis van verworven competenties of verworven rechten.

ÉÉN PLATFORM OM NIEUWS TE DELEN

GELEIDE INTERVISIE & SUPERVISIE

PEER GROUP MEETINGS

PROFESSIONEEL BEGELEIDE CASUÏSTIEK

EXPERTISE DELEN

VORMING & CPD

CONTINUOUS PROFESSIONAL

DEVELOPMENT

LITERATUUR & PRAKTIJKMATERIAAL

DELEN

INTER- & MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING

DOORVERWIJZEN

De hoofddoelstelling van het Platform is, beroep te kunnen doen op mekaars individuele – en/of groepsexpertise, doorverwijzingen te realiseren, praktijkmaterialen uit te wisselen, literatuur te delen, te participeren aan supervisies, intervisies en casuïstiek, te voorzien in onderlinge vormingsmomenten, peer-group vergaderingen, inter- en multidisciplinair overleg te stimuleren… en dit alles om de patiënten/cliënten te kunnen voorzien in een professionele ‘totaal’behandeling.

Tevens zorgt het Platform er, op deze wijze, voor, om, conform de algemene visie in de gezondheidszorgberoepen, te kunnen voldoen aan de bepalende criteria m.b.t. supervisie/intervisie en CPD (Continuous Professional Development), om hetzij, autonome of niet autonome psychotherapeutische handelingen te kunnen blijven stellen.