EAP Meetings in Antwerpen

EAP – European Association for Psychotherapy

Committees – Working Groups – Task Forces – Board Meetings – EAPTI Meeting
Antwerp – Belgium – September 2017 – 27th, 28th, 29th, 30th.

Op 27, 28, 29 en 30 september houdt de Europese Associatie voor Psychotherapie haar vergaderingen in Antwerpen. Ook u bent, als observator, welkom om aan een vergadering deel te nemen.

Surf even naar hier – het programma van de vergaderingen wordt binnenkort mee op deze site geplaatst.

FVB (UNIZO) – UNPLIB

De ‘Association Belge de Psychothérapie – Belgische Vereniging voor Psychotherapie’ heeft haar kandidatuur ingediend tot lidmaatschap van de Waalse UNPLIB (Union des Professions Libérals et intellectuelles de Belgique) en haar Vlaamse collega’s van de FVB (Federatie Vrije Beroepen), die op haar beurt lid is van UNIZO.

Op deze wijze wil de ABP-BVP een nog duidelijker signaal geven dat psychotherapie, effectief, een volwaardig zelfstandig en autonoom beroep is.

De ABP-BVP wacht het antwoord af. Wij houden u op de hoogte.

Nieuw Opleidingsprogramma AIHP

Het opleidingsprogramma van de AIHP voor academiejaar 2017-2018 werd online geplaatst.

Het Platform Psychotherapie accrediteert de opleidingen van de AIHP als CPD – Continuous Professional Development.

Volgende thema’s worden aangeboden:

 • het 4-jarig postgraduaat psychotherapie volgens de integratieve humanistisch-experiëntiële modaliteit (in samenwerking met VIVES Hogeschool – geassocieerd met de KU Leuven)
 • integratief rouwbegeleider-rouwconsulent
 • integratieve kinder- en jeugdpsychotherapie
 • drama in therapie
 • tekenen in therapie
 • werken met tekeningen bij kinderen en volwassenen
 • integratief werken met de DUPLO-methodiek
 • integratief werken met de voice-dialogue methode
 • sandplay
 • omgaan met hoogbegaafdheid
 • kijken en luisteren naar beelddenken

Info: klik hier

 

29/06/2017 – Bezoek Huis van het Kind – Leuven

Op 29/06/2017 heeft de RKG Vlaams-Brabant een bezoek voorzien aan het Huis van het Kind te Leuven.

Het netwerk Huis van het Kind Leuven wil samenwerken aan de uitbouw van een meer versterkt, gestroomlijnd, laagdrempelig, behoeftegestuurd, participatief en behoeftedekkend ondersteunings-aanbod voor alle aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tot 24 jaar, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. De netwerk-vzw realiseert deze missie via enerzijds acties gericht op professionelen (vrijwilligers of betaalde krachten) met als doel informeren, met elkaar in contact brengen en de samenwerkingsreflex aanmoedigen. Anderzijds biedt het Huis van het Kind in samenwerking met tal van partnerorganisaties een divers gezinsondersteunend aanbod aan. De verdere uitbouw van het fysieke Huis van het Kind (Savoyestraat) is hier onderdeel van, als ‘laagdrempelige gezinsvriendelijke plek’ waar een gedeelte van het diverse palet aan gezinsondersteunende activiteiten en initiatieven gebundeld wordt. U bent welkom om kennis te maken met dat Leuvens palet, en de deelwerkingen die de fysieke plek Huis van het kind te bieden heeft. Op donderdag 29 juni om 9.30u leiden we u met plezier rond in de Savoyestraat 4 te Leuven. Wil je de website al eens ontdekken? Dat kan via deze link. Graag tot 29 juni!

Inschrijven via:

Het Platform Psychotherapie accrediteert deze activiteit met 2 ptn.

 

 

 

EAP Scholarship – World Congress Paris July 2017

Dear students, psychotherapy colleagues,

The EAP has provided a scholarship fund to support students and new practitioners to attend the World Congress Paris July 2017.

You will find detailed information about the event on the website: wcp2017.org

Attached please find detailed information on the scholarship: click here

Kind regards,

Philippe Vrancken – EAP President

 


 

European Association for Psychotherapy

Handelskai 132, Stiege 1, B 2

1020 Vienna – Austria

Email: eap.admin@europsyche.org

Website: www.europsyche.org

 

TEJO – vacatures

Beste,

De ABP-BVP steunt de werking van TEJO en maakt dan ook graag onderstaande vacature bekend


Sinds mei 2016 is er in Brasschaat en Schoten een TEJO huis. TEJO staat voor Therapeuten voor Jongeren en biedt laagdrempelige, therapeutische ondersteuning aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. Deze dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.

TEJO wil op deze manier een antwoord bieden op de lange wachtlijsten die er heersen in de hulpverlening voor jongeren en proberen om zo dringende hulpvragen van jongeren in een vroeg stadium op te vangen om te vermijden dat de problemen escaleren. TEJO wil jongeren vooral een plek bieden waar ze even tot rust kunnen komen en waar er naar hen geluisterd wordt door deskundige vrijwilligers die werken met passie en in vertrouwen.

Om dit aanbod naar jongeren te kunnen blijven garanderen, zijn we op zoek naar enthousiaste medewerkers. Heb je een therapieopleiding succesvol afgerond of volg je een therapie-opleiding? Ben je een ervaren therapeut in het werken met jongeren en heb je nog wat vrije momenten over?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met Griet Hendrickx, coördinator TEJO Brasschaat – Schoten via griet@tejo.be of via 0471/59 06 95.

Voor meer informatie over TEJO of de profielomschrijving van de psychotherapeuten, verwijs ik je graag naar de bijlage of kan je alvast een kijkje nemen op de website: www.tejo.be.


 

Word vrijwilliger bij TEJO!

Psychotherapeuten -We zijn steeds op zoek naar professionele psychotherapeuten die graag met jongeren aan de slag gaan!

Taakomschrijving en Profiel

 • Psychotherapeutische begeleiding van jongeren
 • Kort oplossingsgericht (max.10 sessies)
 • Indien nodig familie of andere hulpverlening inschakelen
 • Meedenken over de inhoudelijke TEJO-werking
 • Master in de psychologie of pedagogie en therapeutische opleiding, minimum 1 jaar afgerond
 • Master of bachelor in de humane wetenschappen (bijv.: seksuologie, criminologie, toegepaste psychologie) en therapeutische opleiding, minimum 2 jaar afgerond
 • Ander basisdiploma en therapeutische opleiding, minimum 3 jaar afgerond

Gevraagd

 • een engagement van 2u per week of per 2 weken of 4u per 2 weken gedurende minstens 1 jaar
 • een engagement om de TEJO-visie te volgen en het groeiproces mee te ondersteunen
 • ervaring/interesse in de leefwereld van jongeren, de jeugdhulp
 • het volgen van supervisie (min. 4/jaar)
 • het volgen van de opleiding Kort Oplossingsgerichte Therapie (2 dagen)

Geboden

 • een gemotiveerd en dynamisch team
 • een warme en aangename werkplek
 • de mogelijkheid om mee te werken aan een boeiend burgerinitiatief voor jongeren
 • administratieve en inhoudelijke ondersteuning
 • intervisie, supervisie
 • inhoudelijke opleidingen

Arrest Grondwettelijk Hof – L’Arrêt de la Cour Constitutionelle

Voor diegenen die nog twijfelden aan het belang van de ABP-BVP (Belgische Vereniging voor Psychotherapie – Association Belge de Psychothérapie)  en haar ‘werkinstrument’ Platform Psychotherapie…

Dankzij de steun van de ABP-BVP aan Alter-Psy en de lobby en financiële inspanningen van deze laatste vereniging, heeft het Grondwettelijk Hof zich (vroegtijdig) uitgesproken over de overgangsmaatregelen voor praktiserende psychotherapeuten.

In tegenstelling tot haar vorige beslissing tot ‘tijdelijke opschorting‘ heeft het Grondwettelijk Hof, op 16/03/2017, de overgangsmaatregelen nu ‘vernietigd‘.

Solidariteit binnen de sector en steun aan het Platform Psychotherapie, loont!


Geachte,

In bijlage vindt u het arrest van het grondwettelijk Hof .

Na het schorsingsarrest van 22 september 2016, annuleert het Hof de vereisten van de nieuwe wet in zoverre het geen overgangsregeling voorziet voor personen die voor de inwerkingtreding van die wet de psychotherapeutische praktijk uitoefenden (dus voor het 1 september 2016). Het is aldus een volledig succes ! Dank U wel voor uw vertrouwen.

Meester Vincent LETTELIER


Mesdames, Messieurs,

Il vous plaira de trouver, en fichier joint, l’arrêt prononcé ce matin. Suite à l’arrêt en suspension prononcé le 22 décembre dernier, la Cour constitutionnelle annule les conditions fixées par la nouvelle loi, à l’égard de ceux qui exerçaient la psychothérapie à la date de son entrée en vigueur, soit avant le 1er septembre 2016. Il s’agit donc d’une très belle victoire ! Je vous remercie pour votre confiance tout au long de cette procédure.

Maître Vincent LETELLIER


170316 Arrest NL

170316 Arrêt FR


Platform Psychotherapie – Plate-Forme Psychothérapie

Pré-annonce Colloque 2018 – Vooraankondiging Colloquium 2018

FPHE-FHEP

Fédération Belge des Psychothérapeutes Humanistes centrés sur la personne et Expérientiels

Belgische Federatie voor Humanistische, Experïentïele en Persoonsgerichte Psychotherapeuten

Samedi 28 avril 2018

Zaterdag 28 april 2018

« L’attachement décliné par les différentes modalités humanistes , expérientielles et centrées sur la personne »

«Gehechtheid: een benadering vanuit de humanistische, experiëntiële en persoonsgerichte stroming»

 


L’adresse sera bientôt annoncée. L’organisation de ce colloque est en collaboration avec l’ABP-BVP.

De locatie wordt nog meegedeeld. De organisatie van dit colloquium is in samenwerking met de ABP-BVP.

 

Vacature Klinisch Psycholoog/Orthopedagoog te Gent

PsyPunt, Lostraat 35, 9000 Gent – info@psypunt.bewww.psypunt.be vraagt het Platform Psychotherapie, bekendheid te geven aan een vacature  voor klinisch psycholoog – klinisch orthopedagoog.

170220 Vacature Psypunt

8th World Congres Psychotherapy – Paris 24-28 July 2017

Tussen 24 en 28 juli 2017 wordt, in Parijs, het 8ste World Congres Psychotherapy georganiseerd in het Maison de l’UNESCO.

Het algemeen thema is Life and Love in the 21st Century – From the Initmate Encounter to Embracing the World.

Een afvaardiging van het Platform Psychotherapie zal hierop aanwezig zijn en verslag uitbrengen.

Zie de uitnodiging hier.

Ph.V.