VEERLE CLAES – Nieuwe Voorzitter BVP – Nouvelle Présidente ABP

Afbeeldingsresultaat voor veerle claes

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Belgische Vereniging voor Psychotherapie dd. 26/04/2018, ging gepaard met de overdracht van het voorzitterschap en de daarbij horende verkiezing/stemming.

Mevr. Veerle CLAES werd, door alle aanwezigen, unaniem verkozen tot voorzitter, voor de volgende twee jaren.

Veerle Claes is orthopedagoog van basisopleiding. Ze genoot haar 4-jarige integratieve psychotherapie opleiding bij de AIHP vzw en voert al 20 jaar praktijk. Verder volgt ze al enkele jaren de activiteiten van de EAP (European Association for Psychotherapy) en participeert aan de verschillende EAP Europese meetings. Voor twee jaren zal zij de ABP-BVP ook op deze EU-meetings vertegenwoordigen.

Wij wensen haar veel succes!

Ph. Vrancken


Lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association belge de psychothérapie – ABP – du 26/04/2018, un nouveau Conseil administration a été élu.

Mme Veerle CLAES a été élue à l’unanimité, présidente,  pour les deux prochaines années.  Veerle Claes est orthopédagogue.

Sa formation en psychothérapie de 4 ans est liée á l’académie intégrative AIHP et est psychothérapeute praticien depuis 20 ans. Elle participe aux activités de l’EAP

(Association Européenne de Psychothérapie) depuis plusieurs années ainsi qu’aux différentes rencontres européennes de l’EAP. Pendant deux

ans, elle représentera également l’ABP-BVP lors de ces réunions européennes.

Nous lui souhaitons bonne chance!

Ph. Vrancken