VEERLE CLAES – Nieuwe Voorzitter BVP – Nouvelle Présidente ABP

Afbeeldingsresultaat voor veerle claes

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Belgische Vereniging voor Psychotherapie dd. 26/04/2018, ging gepaard met de overdracht van het voorzitterschap en de daarbij horende verkiezing/stemming.

Mevr. Veerle CLAES werd, door alle aanwezigen, unaniem verkozen tot voorzitter, voor de volgende twee jaren.

Veerle Claes is orthopedagoog van basisopleiding. Ze genoot haar 4-jarige integratieve psychotherapie opleiding bij de AIHP vzw en voert al 20 jaar praktijk. Verder volgt ze al enkele jaren de activiteiten van de EAP (European Association for Psychotherapy) en participeert aan de verschillende EAP Europese meetings. Voor twee jaren zal zij de ABP-BVP ook op deze EU-meetings vertegenwoordigen.

Wij wensen haar veel succes!

Ph. Vrancken


Lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association belge de psychothérapie – ABP – du 26/04/2018, un nouveau Conseil administration a été élu.

Mme Veerle CLAES a été élue à l’unanimité, présidente,  pour les deux prochaines années.  Veerle Claes est orthopédagogue.

Sa formation en psychothérapie de 4 ans est liée á l’académie intégrative AIHP et est psychothérapeute praticien depuis 20 ans. Elle participe aux activités de l’EAP

(Association Européenne de Psychothérapie) depuis plusieurs années ainsi qu’aux différentes rencontres européennes de l’EAP. Pendant deux

ans, elle représentera également l’ABP-BVP lors de ces réunions européennes.

Nous lui souhaitons bonne chance!

Ph. Vrancken

 

Psychologen schieten terugbetalingsplan De Block af: “Eenzijdig voorstel is niet realistisch”

Psychologen schieten terugbetalingsplan De Block af: “Eenzijdig voorstel is niet realistisch”

De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen is teleurgesteld over de langverwachte beslissing om een bezoek aan de psycholoog terug te betalen. De psychologen kaarten aan dat ze minder zullen verdienen, terwijl het huidige tarief volgens hen al niet levensvatbaar is. Bovendien hebben ze vragen bij de verplichte doorverwijzing door een huisarts of psychiater. 

De ministerraad keurde vandaag een voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) goed om een bezoek aan de psycholoog terug te betalen.

“Al twintig jaar kijken de psychologen en hun cliënten uit naar een tussenkomst van de overheid voor psychologische begeleiding. Vandaag kondigde Maggie De Block de langverwachte terugbetaling aan. Een historisch moment, aldus de minister, maar de psychologen zullen de kelk alvast aan zich laten voorbijgaan. Dit eenzijdig voorstel is niet realistisch, psychologen op het terrein zullen hier niet op intekenen,” aldus Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.

Men vraagt ons dus eigenlijk om in te leveren, terwijl het huidige tarief nu al niet levensvatbaar is. Koen Lowet

Lowet haalt aan dat de psychologen volgens het voorstel aan een tarief van 45 euro moeten werken, terwijl dat nu 60 tot 65 euro is. “Men vraagt ons dus eigenlijk om in te leveren, terwijl het huidige tarief nu al niet levensvatbaar is”, zegt hij. De erkende klinisch psychologen ontvangen volgens het voorstel 60 euro voor de eerste sessie van 60 minuten. Voor de volgende sessies krijgen ze 45 euro voor 45 minuten contact met de patiënt.

“Nog een extra drempel”

Daarnaast heeft de psychologenvereniging een probleem met de verplichte doorverwijzing door de huisarts of psychiater. “Niemand is daar vragende partij voor, noch de huisartsen zelf, noch wij of de patiënten”, zegt Lowet. “De drempel naar een psycholoog is zo hoog dat slechts 5 procent van de mensen met psychische klachten uiteindelijk bij een psycholoog terecht komt. Het heeft dan geen zin om nog een extra drempel in te bouwen. Bovendien moet ook die consultatie terugbetaald worden, dus erg kostenefficiënt is dat ook niet,” aldus Lowet.

Een derde probleem is volgens de beroepsvereniging de manier van terugbetaling. Die zou via een ziekenhuis gebeuren dat contracten afsluit met individuele klinisch psychologen.

Terugbetaling psycholoog is een feit…

Terugbetaling psycholoog is een feit…

Terugbetaling goedgekeurd: voor 11 euro naar de psycholoog

 – Astrid Roelandt – Bron: Het Laatste Nieuws

De eerste stap naar de psycholoog kost vanaf dit najaar nog maximaal 11 euro, in plaats van gemiddeld 45 euro vandaag. Daarvoor zet het kernkabinet vandaag het licht op groen, zo weet Het Laatste Nieuws. Eerder kondigde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) al aan dat er een terugbetaling zou komen, maar nu is bepaald hoeveel en voor wie.

“Door een tussenkomst te voorzien, hopen we dat de stap naar een psycholoog minder groot wordt”, zegt minister De Block. “Uit onderzoek blijkt immers dat volwassenen nu jaren wachten om hulp te zoeken.”

De terugbetaling geldt voor volwassenen met matige, veelvoorkomende psychische problemen, zoals angststoornissen, depressie of alcoholverslaving. Maar ook wie zijn partner of kind verloor of een trauma opliep kan van de regeling gebruikmaken.

Wel is een voorschrift nodig van een huisdokter of psychiater. Dan heb je recht op vier sessies bij een psycholoog of orthopedagoog. Eventueel krijg je daarna nog vier extra sessies, opnieuw op doktersvoorschrift. Wil je nadien nog therapie, dan betaal je de volle pot.


ABP-BVP reactie:

  1. Psychotherapeuten worden voorlopig niet terugbetaald door het RIZIV. De ABP-BVP spant zich in om deze discriminatie, bij de overheid, aan de kaarten (en eventueel bij de Raad van State). Immers psychotherapeutische handelingen, verricht door de psycholoog, worden wel terugbetaald, dezelfde handelingen, verricht door een psychotherapeut, niet. Idem wat betreft de BTW vrijstelling.
  2. De ABP-BVP ziet angststoornissen, depressie en alcoholverslaving NIET als matige psychische problemen! Ook het verlies van een kind kan o.i. niet onder matige psychische traumata worden gecatalogeerd!!!

Ph. Vrancken

Maslow Prijs 2018 naar Prof. Dr. Paul Verhaeghe

 

Op het AIHP symposium 2018 (Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie) kreeg Prof. Dr. Paul Verhaeghe (UGent) de Maslow Prijs 2018 en het erelidmaatschap van de AIHP, als teken van erkentelijkheid en als meest grensverleggende psychotherapeut in Vlaanderen.

U kunt zijn boeiende uiteenzetting, ‘De Psychotherapeut als Manager‘, herbekijken.

Herbekijk de volledige voorstelling (1 u. 20 min.)

Ph. Vrancken