LIDMAATSCHAP 2018

Beste leden,

Beste psychotherapeuten,

Beste collega’s,

Sommige ECP houders hebben hun lidmaatschap nog niet hernieuwd. Volgens de criteria van de EAP dienen ECP-houders lid te zijn van hun NAO (National Accrediting Organisation), hetzij de Belgische Vereniging voor Psychotherapie.

Dit jaar heeft de BVP het lidmaatschap verlaagd tot 50 €. De lidmaatschappen worden o.a. gebruikt in onze politieke lobby en – strijd ter behoud van de psychotherapie als autonoom beroep.

Gelieve uw lidmaatschap over te maken op rek.:

IBAN:  BE38 2100 6881 3872 – BIC: GEBABEBB

U krijgt, na betaling, uw lidmaatschapskaart toegestuurd.

Vergeet niet, bij uw persoonlijke gegevens, uw ondernemingsnummer door te geven.

Mvg,

Philippe Vrancken