VEERLE CLAES – Nieuwe Voorzitter BVP – Nouvelle Présidente ABP

Afbeeldingsresultaat voor veerle claes

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Belgische Vereniging voor Psychotherapie dd. 26/04/2018, ging gepaard met de overdracht van het voorzitterschap en de daarbij horende verkiezing/stemming.

Mevr. Veerle CLAES werd, door alle aanwezigen, unaniem verkozen tot voorzitter, voor de volgende twee jaren.

Veerle Claes is orthopedagoog van basisopleiding. Ze genoot haar 4-jarige integratieve psychotherapie opleiding bij de AIHP vzw en voert al 20 jaar praktijk. Verder volgt ze al enkele jaren de activiteiten van de EAP (European Association for Psychotherapy) en participeert aan de verschillende EAP Europese meetings. Voor twee jaren zal zij de ABP-BVP ook op deze EU-meetings vertegenwoordigen.

Wij wensen haar veel succes!

Ph. Vrancken


Lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association belge de psychothérapie – ABP – du 26/04/2018, un nouveau Conseil administration a été élu.

Mme Veerle CLAES a été élue à l’unanimité, présidente,  pour les deux prochaines années.  Veerle Claes est orthopédagogue.

Sa formation en psychothérapie de 4 ans est liée á l’académie intégrative AIHP et est psychothérapeute praticien depuis 20 ans. Elle participe aux activités de l’EAP

(Association Européenne de Psychothérapie) depuis plusieurs années ainsi qu’aux différentes rencontres européennes de l’EAP. Pendant deux

ans, elle représentera également l’ABP-BVP lors de ces réunions européennes.

Nous lui souhaitons bonne chance!

Ph. Vrancken

 

Psychologen schieten terugbetalingsplan De Block af: “Eenzijdig voorstel is niet realistisch”

Psychologen schieten terugbetalingsplan De Block af: “Eenzijdig voorstel is niet realistisch”

Psychologen schieten terugbetalingsplan De Block af: "Eenzijdig voorstel is niet realistisch"

De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen is teleurgesteld over de langverwachte beslissing om een bezoek aan de psycholoog terug te betalen. De psychologen kaarten aan dat ze minder zullen verdienen, terwijl het huidige tarief volgens hen al niet levensvatbaar is. Bovendien hebben ze vragen bij de verplichte doorverwijzing door een huisarts of psychiater. 

De ministerraad keurde vandaag een voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) goed om een bezoek aan de psycholoog terug te betalen.

“Al twintig jaar kijken de psychologen en hun cliënten uit naar een tussenkomst van de overheid voor psychologische begeleiding. Vandaag kondigde Maggie De Block de langverwachte terugbetaling aan. Een historisch moment, aldus de minister, maar de psychologen zullen de kelk alvast aan zich laten voorbijgaan. Dit eenzijdig voorstel is niet realistisch, psychologen op het terrein zullen hier niet op intekenen,” aldus Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.

Men vraagt ons dus eigenlijk om in te leveren, terwijl het huidige tarief nu al niet levensvatbaar is. Koen Lowet

Lowet haalt aan dat de psychologen volgens het voorstel aan een tarief van 45 euro moeten werken, terwijl dat nu 60 tot 65 euro is. “Men vraagt ons dus eigenlijk om in te leveren, terwijl het huidige tarief nu al niet levensvatbaar is”, zegt hij. De erkende klinisch psychologen ontvangen volgens het voorstel 60 euro voor de eerste sessie van 60 minuten. Voor de volgende sessies krijgen ze 45 euro voor 45 minuten contact met de patiënt.

“Nog een extra drempel”

Daarnaast heeft de psychologenvereniging een probleem met de verplichte doorverwijzing door de huisarts of psychiater. “Niemand is daar vragende partij voor, noch de huisartsen zelf, noch wij of de patiënten”, zegt Lowet. “De drempel naar een psycholoog is zo hoog dat slechts 5 procent van de mensen met psychische klachten uiteindelijk bij een psycholoog terecht komt. Het heeft dan geen zin om nog een extra drempel in te bouwen. Bovendien moet ook die consultatie terugbetaald worden, dus erg kostenefficiënt is dat ook niet,” aldus Lowet.

Een derde probleem is volgens de beroepsvereniging de manier van terugbetaling. Die zou via een ziekenhuis gebeuren dat contracten afsluit met individuele klinisch psychologen.

Terugbetaling psycholoog is een feit…

Terugbetaling psycholoog is een feit…

Terugbetaling goedgekeurd: voor 11 euro naar de psycholoog

 – Astrid Roelandt – Bron: Het Laatste Nieuws

De eerste stap naar de psycholoog kost vanaf dit najaar nog maximaal 11 euro, in plaats van gemiddeld 45 euro vandaag. Daarvoor zet het kernkabinet vandaag het licht op groen, zo weet Het Laatste Nieuws. Eerder kondigde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) al aan dat er een terugbetaling zou komen, maar nu is bepaald hoeveel en voor wie.

“Door een tussenkomst te voorzien, hopen we dat de stap naar een psycholoog minder groot wordt”, zegt minister De Block. “Uit onderzoek blijkt immers dat volwassenen nu jaren wachten om hulp te zoeken.”

De terugbetaling geldt voor volwassenen met matige, veelvoorkomende psychische problemen, zoals angststoornissen, depressie of alcoholverslaving. Maar ook wie zijn partner of kind verloor of een trauma opliep kan van de regeling gebruikmaken.

Wel is een voorschrift nodig van een huisdokter of psychiater. Dan heb je recht op vier sessies bij een psycholoog of orthopedagoog. Eventueel krijg je daarna nog vier extra sessies, opnieuw op doktersvoorschrift. Wil je nadien nog therapie, dan betaal je de volle pot.


ABP-BVP reactie:

  1. Psychotherapeuten worden voorlopig niet terugbetaald door het RIZIV. De ABP-BVP spant zich in om deze discriminatie, bij de overheid, aan de kaarten (en eventueel bij de Raad van State). Immers psychotherapeutische handelingen, verricht door de psycholoog, worden wel terugbetaald, dezelfde handelingen, verricht door een psychotherapeut, niet. Idem wat betreft de BTW vrijstelling.
  2. De ABP-BVP ziet angststoornissen, depressie en alcoholverslaving NIET als matige psychische problemen! Ook het verlies van een kind kan o.i. niet onder matige psychische traumata worden gecatalogeerd!!!

Ph. Vrancken

Maslow Prijs 2018 naar Prof. Dr. Paul Verhaeghe

 

Op het AIHP symposium 2018 (Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie) kreeg Prof. Dr. Paul Verhaeghe (UGent) de Maslow Prijs 2018 en het erelidmaatschap van de AIHP, als teken van erkentelijkheid en als meest grensverleggende psychotherapeut in Vlaanderen.

U kunt zijn boeiende uiteenzetting, ‘De Psychotherapeut als Manager‘, herbekijken.

Herbekijk de volledige voorstelling (1 u. 20 min.)

Ph. Vrancken

CONGRESS SFU – Psychoanalytic view on death and dying

LIDMAATSCHAP 2018

Beste leden,

Beste psychotherapeuten,

Beste collega’s,

Sommige ECP houders hebben hun lidmaatschap nog niet hernieuwd. Volgens de criteria van de EAP dienen ECP-houders lid te zijn van hun NAO (National Accrediting Organisation), hetzij de Belgische Vereniging voor Psychotherapie.

Dit jaar heeft de BVP het lidmaatschap verlaagd tot 50 €. De lidmaatschappen worden o.a. gebruikt in onze politieke lobby en – strijd ter behoud van de psychotherapie als autonoom beroep.

Gelieve uw lidmaatschap over te maken op rek.:

IBAN:  BE38 2100 6881 3872 – BIC: GEBABEBB

U krijgt, na betaling, uw lidmaatschapskaart toegestuurd.

Vergeet niet, bij uw persoonlijke gegevens, uw ondernemingsnummer door te geven.

Mvg,

Philippe Vrancken

COTISATION 2018

COTISATION 2018

Chères et chers Membres et Collègues,

Cette période de l’hiver est l’occasion de vous présenter nos meilleurs vœux pour une heureuse année 2018, année qui devrait enfin marquer un tournant pour notre profession.

C’est également le moment de renouveler votre adhésion à votre association!  Cette année l’ABP-BVP a décidé de ramener les cotisations à 50 euros pour les membres individuels.

Pour une organisation, les cotisations restent inchangées à:

– 125 euros pour les organisations comptant au plus 19 membres,

– 250 euros pour les organisations ayant entre 20 et 100 membres,

– 500 euros pour les organisations de plus de 100 membres.

Les cotisations sont à verser dès à présent au compte de l’ABP-BVP:

IBAN:  BE38 2100 6881 3872 – BIC:    GEBABEBB

Veuillez indiquer votre numéro d’entreprise de la BCE en communication de votre virement. Merci.

EUROPEAN ASSOCIATION FOR PSYCHOTHERAPY (EAP) NEWSLETTER

EUROPEAN ASSOCIATION FOR PSYCHOTHERAPY (EAP) NEWSLETTER

Beste,

Een recent initiatief van de European Association for Psychotherapy (EAP) www.europsyche.org is haar nieuwe Newsletter.

Neem even een kijkje en je bent helemaal mee met hun activiteiten: EAP Newsletter

Philippe Vrancken

RECOURS REJETÉ – BEROEP VERWORPEN 01/03/2018 (2) ARRET – ARREST

RECOURS REJETÉ – BEROEP VERWORPEN 01/03/2018 (2) ARRET – ARREST

Fr. Arret: 2018-026f

Ned. Arrest: 2018-026n

RECOURS REJETÉ – 01/03/2018 (1)

RECOURS REJETÉ – 01/03/2018 (1)

La cour constitutionnelle a effectivement rejeté les recours à l’encontre de la Loi De Block sur la Psychothérapie. Il n’y a pas d’autre recours possible. Cela signifie que les juges de la Cour Constitutionnelle ont considéré cette loi en adéquation avec la Constitution Belge sauf en ce qui concerne l’article 11 qui fixe les mesures transitoires. Cet article 11  avait déjà été annulé, la loi doit être réparée sur ce point car elle ne correspond pas à la Constitution.

Concrètement :

  1. La Psychothérapie n’est pas reconnue comme profession autonome
  2. L’exercice de la Psychothérapie est réservé aux seuls Psychologues cliniciens, Orthopédagogues cliniciens et Médecins pour autant qu’ils aient suivis une formation spécifique de minimum 70 crédits ECTS à l’Université ou en Haute Ecole
  3. Les personnes non psychologues, orthopédagogues ou médecins qui exerçaient la Psychothérapie avant le 31 août 2016 ou avaient entamé une formation à la Psychothérapie en 2016-2017 peuvent continuer à exercer de manière autonome tant que la Loi n’est pas réparée, c’est-à-dire tant qu’elle n’est pas conforme à la Constitution.
  4. Il faut faire attention de ne plus utiliser le terme Psychothérapeute qui n’est pas reconnu et le remplacer par Praticien de la Psychothérapie. Libre à chacun d’ajouter psychanalytique, systémique, humaniste etc.