WELKOM OP HET
PLATFORM PSYCHOTHERAPIE
ÉÉN PLATFORM VOOR ALLE PSYCHOTHERAPEUTEN
OVER ALLE MODALITEITEN EN VOOROPLEIDINGEN HEEN
BIENVENUE SUR LA PLATE-FORME DE LA PSYCHOTHÉRAPIE
UNE PLATE-FORME POUR TOUS LES PSYCHOTHÉRAPEUTES
DE TOUS LES MODALITÉS ET DE TOUS LES FORMATIONS
Deelnemende Professionelen en Praktijken
Deelnemende Verenigingen en Academies
Deelnemende Leden van een Beroepsvereniging
Deelnemende Studenten Psychotherapie
CPD - Permanente Vorming
Practica
Supervisie
Intervisie

Nieuws – Nouvelles

Deelname aan Geaccrediteerde Practica

DATA PRACTICA 2017: Het Platform Psychotherapie accrediteert…

COLLOQUE FPHE - COLLOQUIUM FHEP 09-06-2018

FEDERATION BELGE DES PSYCHOTHERAPEUTES HUMANISTES CENTRES SUR…

VACATURE

Heos Consulting - Torhout Een nieuw paramedisch centrum te Torhout…

Kindermishandeling: spontane onthullingen bij hulpverleners

Uw bijdrage wordt gevraagd middels een kleine enquête Beste…

Agenda

Platform Psychotherapie – Plate-Forme Psychothérapie

Op de agenda vindt u de activiteiten van alle Regionale KwaliteitsGroepen (RKG) waaraan u kunt participeren alsook info betreffende vergaderingen met betrekking tot psychotherapie. De RKG organiseren intervisies, supervisies, peer group meetings, thematische besprekingen, geleide casuïstiek, vormingsmomenten, inter- en multidisciplinair overleg, enz. U kunt hieraan deelnemen middels een mail naar de betrokken RKG coördinator. De Belgische Vereniging voor Psychotherapie accrediteert de activiteiten van de RKG. U ontvangt het accreditatiebewijs van de RKG coördinator en bewaart het in uw persoonlijke portfolio om uw CPD (Continuous Professional Development) aan te tonen.

Sur l’agenda vous retrouves les activités auxquelles vous pouvez participer ainsi que des informations sur les réunions des Groupes Régionales de Qualité (GRQ) en ce qui concerne la psychothérapie. Les GRQ organisent des intervisions, supervisions, des peer group meetings, des discussions thématiques, des études de cas (casuistique), des moments de formation, de consultation inter et multidisciplinaire, etc. Vous pouvez participer, en envoyant un email au coordonnateur du GRQ. L’Association Belge de Psychothérapie accrédite les activités des GRQ. Vous recevez le certificat d’accréditation du coordinateur du GRQ. Vous gardez les accréditations dans votre portefeuille personnel pour prouver votre CPD (Continuous Professional Development – Développement Professionnel Continu).

Hoe lees ik de agenda? Klik hier – Comment lire l’agenda? Cliquez ici

Platform Psychotherapie – Plate-Forme Psychothérapie

Het doel van het Platform Psychotherapie is, om individuele (psycho)therapeuten – teams – praktijken – groepspraktijken te voorzien in een onderlinge, regionale/provinciale/nationale, samenwerking, met het oog op het creëren van een platform binnen de pedagogische -, psychologische – en geestelijke gezondheidszorg in België en daarbuiten, en dit niet enkel voor Academici/Universitairen maar ook voor Professionele – en/of Academische Bachelors, alsook professionelen die, cfr. de psychotherapiewetgeving De Block (01/09/2016), volgens de overgangsmaatregelen in aanmerking komen voor de erkenning, op basis van verworven competenties of verworven rechten.

De hoofddoelstelling van het Platform is, beroep te kunnen doen op mekaars individuele – en/of groepsexpertise, doorverwijzingen te realiseren, praktijkmaterialen uit te wisselen, literatuur te delen, te participeren aan supervisies, intervisies en casuïstiek, te voorzien in onderlinge vormingsmomenten, peer-group vergaderingen,… en dit alles om de patiënten/cliënten te kunnen voorzien in een professionele ‘totaal’behandeling.

Tevens zorgt het Platform er, op deze wijze, voor om, conform de psychotherapiewetgeving De Block, te kunnen voldoen aan de bepalende criteria m.b.t. supervisie/intervisie en CPD (Continuous Professional Development), om hetzij, autonome of niet autonome psychotherapeutische handelingen te kunnen blijven stellen.

Skip to toolbar